การพนันในคัมภีร์ไบเบิล เป็นเรื่องละเอียดอ่อน แล้วได้อธิบายการพนันในแง่ไหนบ้าง

การพนันในคัมภีร์ไบเบิล

การพนันมีผลอย่างมาก  ไม่ว่าจะเป็นโลกที่อนุญาตให้มีการพนันอย่างถูกกฎหมาย  และไม่อนุญาตให้มีเลยแม้แต่นิดเดียว  การพนันในคัมภีร์ไบเบิล ซึ่งกฎหมายเหล่านั้นมันสะท้อนให้เห็นเรื่องหลักคำสอนในคัมภีร์ของแต่ละศาสนา  ล้วนเกี่ยวข้องกันอย่างไม่น่าเชื่อ  เราคงได้ยินความเชื่อเรื่องการพนันที่เกี่ยวข้องกับศาสนามาบ้างแล้ว 

ทั้งในความเชื่อของศาสนาพุทธ  ศาสนาอิสลาม  แต่ใครจะรู้ว่าในแง่ของศาสนาคริสต์  ก็มีอธิบายด้าน การพนัน ไว้ในคัมภีร์ไบเบิลไว้บ้างเช่นกัน  แต่จะอธิบายไปในแนวไหน  ขึ้นอยู่กับการตีความของเนื้อหาในศาสนาว่ามันจะออกไปในทิศทางใดบ้าง  ซึ่งในบทความนี้จะขออธิบายว่าการพนันเป็นเรื่องละเอียดอ่อน แล้วในคัมภีร์ไบเบิลได้อธิบายการพนันในแง่ไหนบ้างนะ

การพนันในคัมภีร์ไบเบิล

การพนันในคัมภีร์ไบเบิลหลายสาวกในพระเยซูได้อธิบายไว้หลายข้อในพระคัมภีร์มากมายเลยทีเดียว  มันยากที่จะตีความและสรุปแต่ละข้อว่าพูดถึงการพนันในแง่ไหนบ้าง  ความแตกต่างจะอยู่ตรงที่มีความเสรีในด้านการพนันกว่าศาสนาอื่น  แต่จะมีความเหมือนกันในการอธิบายเรื่องการพนัน

การพนันในคัมภีร์ไบเบิล การพนันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้ยากเพราะหากทำอย่างพอประมาณและเพียงบางโอกาส

“ไม่มีใครรับใช้นายสองคนได้ ไม่ว่าเขาจะเกลียดคนหนึ่งและรักอีกฝ่ายหนึ่งหรือเขาจะทุ่มเทให้คนหนึ่งและดูหมิ่นอีกฝ่าย คุณไม่สามารถรับใช้ทั้งพระเจ้าและเงินได้เลย”  ประโยคนี้มีความสวยหรูซ่อนอยู่บ้าง  แต่ใช่ว่าจะไม่ระบุเรื่องพนันเลย แม้ว่าพระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวถึงการพนันอย่างชัดเจน แต่กล่าวถึงเหตุการณ์ “โชค” หรือ “โอกาส”

ระบุไว้ในแต่ละบรรทัดที่พูดถึงนั้น  ยกตัวอย่างการจับฉลากใช้ในเลวีนิติเพื่อเลือกระหว่างแพะบูชายัญกับแพะรับบาป  โยชูวาเป็นผู้คัดสรรแพะเหล่านั้นโดยการจับฉลากเป็นจำนวนมาก  เพื่อกำหนดการจัดสรรที่ดินให้กับชนเผ่าต่างๆการพนันในคัมภีร์ไบเบิลเนื่องจากในสมัยนั้นการแตกแยกของชนเผ่ายังไม่รวมเป็นประเทศที่ชัดเจนนัก 

ซึ่งสิ่งนี้การจับสลากก็เป็นการเล่นการพนันในรูปแบบหนึ่ง  เทคนิคการเล่นคาสิโนทุกรูปแบบ โดยรวมของศาสนาที่ว่าด้วยของการเล่นพนัน  ที่บัญญัตินิยามในพระคัมภีร์ไบเบิลได้กล่าวไว้ว่า  การพนันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้ยากเพราะหากทำอย่างพอประมาณและเพียงบางโอกาส  ก็เป็นแค่การสิ้นเปลืองเงินเฉยๆ  แต่ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องชั่วร้ายหรือมองว่าเป็นเรื่องที่มอมเมาเสมอไป  ผู้คนเสียเงินไปกับกิจกรรมทุกประเภท 

การพนันในคัมภีร์ไบเบิล

การพนันในคัมภีร์ไบเบิลในขณะเดียวกันความจริงที่ว่าเงินที่เสียไปกับสิ่งอื่นๆ นั้นไม่ได้ทำให้การพนันเพียงอย่างเดียว เงินไม่ควรเสีย ควรเก็บเงินส่วนเกินไว้เพื่อความจำเป็นในอนาคตหรือมอบให้กับงานของพระเจ้าไม่ใช่เล่นการพนันตลอดเวลา  มันทำให้เราได้รู้ว่าการพนันไม่ได้ว่าต้องเป็นบาปเหมือนที่ศาสนาอื่นได้บัญญัติความเรื่องการพนันไว้ในคัมภีร์นั้นๆ  ซึ่งเป็นผลในด้านวัฒนธรรมตะวันตกที่มีอิทธิพลไปถึงคาสิโนเกือบทั่วโลกที่ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมนี้อย่างชัดเจน  แต่เป็นกุศโลบายเพื่อ  “ความพอดิบพอดี”  ในการเล่นนั่นเอง

การพนันในคัมภีร์ไบเบิลทำให้เราได้รู้ว่าการพนันไม่ได้ว่าต้องเป็นบาปเหมือนที่ศาสนาอื่นได้บัญญัติความเรื่องการพนันไว้ในคัมภีร์ เสริมกำลังใจในการเล่นพนันออนไลน์ ไม่ใช่มุ่งแค่การพนันอย่างเดียว แต่นี่คือโอกาสของการสร้างรายได้ให้คุณได้แล้ว เพียงคุณกล้าที่จะเปิดใจและสมัครเข้ามาเล่นกับเว็บพนันออนไลน์ gclub มือถือ